O firmie

Zakład powstał w marcu 1991 roku w wyniku restrukturyzacji ZRE Gdańsk.
Zakład realizuje roboty remontowe, modernizacyjne oraz budowy kotłów parowych, wodnych i wszelkich urządzeń pomocniczych na terenie OPEC Grudziądz, ProNatura Sp. z o.o., Elana-Energetyka Toruń, Toruńska Energetyka ,,CERGIA’’ S.A., PFM ,,KLOSE’’ w Nowym n/W, Elektrowni Łagisza PKE, MONDI Świecie, Fabryka Papieru w Myszkowie, PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A i innych..

Zakład posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy, modernizacji i wytwarzania:

  • kotłów parowych,
  • kotłów wodnych,
  • stałych zbiorników ciśnieniowych,
  • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących, żrących lub ciekłych zapalnych,
  • rurociągów przemysłowych,
  • rurociągów technologicznych.

Firma posiada wdrożony przez Urząd Dozoru Technicznego i potwierdzony certyfikatem system jakości w spawalnictwie zgodny z normą
PN-EN ISO 3834-2. Norma ta zawiera pełne wymagania jakości i potwierdza kompetencje zakładu w zakresie produkcji wyrobów spawanych. Stosowanie wdrożonego systemy przekłada się bezpośrednio na jakość produkowanych wyrobów spawanych.

Zaufali nam:

Oferta

Oferujemy….

Strona w budowie

Realizacje

Zrealizowano…

Strona w budowie

Aktualności