Zakład powstał 18 marca 1991 roku w wyniku prywatyzacji  ZRE Gdańsk.
Zakład realizuje roboty remontowe, modernizacyjne oraz budowy kotłów parowych, wodnych i wszelkich urządzeń pomocniczych na terenie OPEC Grudziądz, ProNatura Sp. z o.o., Elana-Energetyka Toruń, Toruńska Energetyka ,,CERGIA’’ S.A., PFM ,,KLOSE’’ w Nowym n/W, Elektrowni Łagisza PKE, MONDI Świecie, Fabryka Papieru w Myszkowie, PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A.

Posiadamy certyfikat jakości według normy PN ISO 3834-2 przez UDT-CERT

Zakład posiada uprawniania Urzędu Dozoru Technicznego do naprawy, modernizacji i wytwarzania:

  • kotłów parowych
  • kotłów wodnych
  • biorników ciśnieniowych
  • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących, żrących lub ciekłych zapalnych
  • rurociągów przesyłowych do materiałów trujących, żrących lub palnych
  • rurociągów technicznych
  • i innych …

Zaufali nam m.in.: