Branża energetyki cieplnej

Jesteśmy firmą z 30 letnim doświadczeniem w branży energetyki cieplnej związanej z budową, remontami i modernizacją kotłów wodnych i parowych, wytwarzaniem elementów ciśnieniowych, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów, obmurza kotłów oraz wszelkich urządzeń współpracujących. Posiadamy uprawnienia nadane przez UDT Bydgoszcz w zakresach wytwarzania nr UC-03-304-E/1-19, modernizacji nr UC-03-304-P/1-19, naprawy nr UC-03-304-N/1-19. Posiadamy również certyfikat jakości według normy PN ISO 3834-2 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” wydany przez jednostkę certyfikującą UDT-CERT.