RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma REMONTY KOTŁÓW sp. z o.o.
  sp. k. z siedzibą przy ulicy Darłowskiej 8, 86-031 Wilcze, e-mail:biuro{małpa}remontykotlow.pl.
 2. Dane będą przetwarzane w celach:
  a) zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży usług i produktów oferowanych przez firmę Remonty Kotłów (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia);
  b) finansowo-księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia).
 3. W związku z wyżej wymienionymi celami dane mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonywania umowy np. dostawcom usług IT, firmom świadczącym usługi przewozowe, pocztowe, księgowe, prawne, bankom przy realizacji płatności.
 4. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń oraz przez czas, w którym administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości.
  Po zakończeniu trwania umowy dane mogą być przetwarzane w zakresie jaki będzie niezbędny dla utrzymania współpracy handlowej.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Administrator nie stosuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.